Акредитація та ліцензування

 

Акредитація освітніх програм

Скорочення:

ОП – освітня програма;

ЄДЕБО – Єдина державна електронна база з питань освіти;

ЕГ – експертна група;

ГЕР – галузева експертна рада;

НАЗЯВО – Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

Рівень

ID ОП в ЄДЕБО

Назва ОП

Заява

Звіт самооцінювання

Наказ про призначення ЕГ

Програма візиту ЕГ

Звіт ЕГ

Експертний висновок ГЕР

Рішення НАЗЯВО

Сертифікат про акредитацію

 

2021 рік

Бакалавр

35303

Комп’ютерна інженерія

Заява

Звіт

Наказ

Програма

 Звіт ЕГ

 Експертний висновок ГЕР

 Рішення

 

Бакалавр

35338

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Заява

Звіт

Наказ

Програма

 Звіт ЕГ

Експертний висновок ГЕР

  Рішення

 
 

 

JoomShaper