Положення

 

   Положення про формування, затвердження, оновлення, модернізацію та закриття освітніх програм ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про проведення директорських контрольних робіт у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про стейкхолдерів освітніх програм ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про порядок реалізації студентами ВСП «Надвірнянський  фаховий коледж НТУ» права на вільний вибір навчальних дисциплін.


   Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про атестацію робочих місць, паспортизацію лабораторій, кабінетів та інших об’єктів навчального призначення у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про журнал навчальних занять у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про екзаменаційну комісію у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про відділення у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про порядок ліквідації академічних заборгованостей студентів у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ»


   Положення про семестровий контроль і порядок проведення екзаменів і заліків у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність студентів ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про розгляд звернень та скарг здобувачів освіти у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про Центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про організацію та проведення практики здобувачів фахової передвищої або вищої освіти у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в освітньому процесі у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про організацію освітнього процесу у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про студентське самоврядування у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання студентів ОС "Бакалавр" у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про атестацію педагогічних працівників у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про наставництво у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про школу молодого викладача у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про порядок навчання студентів за індивідуальним графіком у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про силабус навчальної дисципліни у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про курсові та дипломні роботи у  ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про роботу керівника (куратора) академічної групи у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про старосту академічної групи у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про реагування на випадки булінгу (цькування) у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про прийняття на роботу (продовження терміну дії контракту) педагогічних працівників.


   Положення про кадрову комісію ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про порядок прийняття (наймання) та звільнення педагогічних працівників ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про бібліотеку ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення Приймальну комісію ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про Апеляційну комісію у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про робочу програму навчальної дисципліни у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про канцелярію ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про особливості користування гуртожитками ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про безпеку дорожнього руху на території ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка і академічних довідок у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про моніторинг і контроль якості освіти у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про порядок оцінювання залишкових знань студентів у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про раду з якості освіти та освітньої діяльності ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про функціонування у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету» електронної поштової скриньки «Скринька довіри».


   Положення про порядок надання платних послуг у ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


   Положення про лабораторію.


   Положення про методичну раду.


   Положення про модульно-рейтингову систему.


   Положення про предметні гуртки.


   Положення про соціальні стипендії.


   Положення про організацію самостійної роботи студентів.


   Положення про дипломне і курсове проектування.


   Положення про педагогічну раду.


   Положення про бухгалтерську службу ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».


   Положення про інформаційний супровід офіційного веб-сайту Надвірнянського коледжу НТУ.


   Положення про навчально-методичну лабораторію Надвірнянського коледжу НТУ.


    Положення про вступне випробування у формі індивідуальної усної співбесіди.


 

 

JoomShaper