Проблемно-наукова міжгалузева конференція «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління»

 

14-15 липня 2022 року у ВСП «Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету» було проведено проблемно-наукову міжгалузеву конференцію «Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління» ISCM – 2022. Конференція пройшла за допомогою дистанційних технологій з використанням сервісу відеозв`язку Google Meet.

У рамках конференції проведена робота за наступними тематичними секціями:


1. Проблеми оптимізації обчислень та захисту конфіденційної інформації

голова секції – Задірака В.К., академік НАН України, д.ф-м.н, професор,

заступник голови – Николайчук Я.М., академік Міжнародної академії інформатики, д.т.н., професор, ВСП "НФК НТУ"


2. Інформаційні технології оптоелектроніки та телекомунікаційні системи

голова секції – Мельничук С.І., д.т.н, професор, ІФНТУНГ

заступник голови – Гринчишин Т.М.., к.т.н., ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ"


3. Інформаційні системи природоохоронних об’єктів

голова секції – Скрипник В.С., д.т.н, доцент, ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ"

заступник голови – Петращук Я.В, директор заповідника «Горгани»


4. Програмування та моделювання інформаційних процесів та систем

голова секції – Пасічник В.В., д.т.н, професор НУ ”Львівська політехніка”

заступник голови – Шекета В.І., д.т.н., професор, ІФНТУНГ


5. Юридичні проблеми сучасного інформаційного суспільства

голова секції – Пленюк М.Д. д.ю.н., професор, Науково-дослідний інститут

приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака (НАПрН)

заступник – Николайчук Л.М. к.ю.н., доцент, ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ".


Активну участь в конференції взяли  відомі науковці України:

Задірака В.К., академік НАН України, д.ф-м.н, професор; 

Заміховський Л.М., д.т.н, професор, ІФНТУНГ;

Николайчук Я.М., академік Міжнародної академії інформатики, д.т.н., професор, ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ";

Скрипник В.С. д.т.н, ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ"

  

  

  

  

   

Висловлюємо слова вдячності учасникам конференції за цікаві презентації своїх напрацювань, неординарний підхід до висвітлення актуальних питань інформаційних проблем комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, моделювання та управління!

JoomShaper