Участь в Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Наука, освіта і суспільство очима молодих» студента групи ТТм-22 Зінякова Володимира спеціальність 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

09 листопада відбулася Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Наука, освіта і суспільство очима молодих». 

Під час пленарного та секційних засідань доповідачі розкривали питання щодо якісної освіти в умовах пандемії, формування та розвитку лідерів у технічних закладах освіти, ролі української мови у формуванні цілісних орієнтацій молоді, якісної освіти як основи формування майбутніх лідерів українського суспільства, сутності лідерства та особливості його формування у студентському колективі, впливу громади на формування місцевого бюджету, особливостей навчання студентів коледжів США, ролі фізичного виховання та здорового способу життя на студентську молодь тощо.

З точки зору змісту, конференція відрізнялася виключно широким колом питань і високим професійним рівнем учасників. Учасники конференції активно дискутували з приводу важливості вивчення дисциплін різних циклів для підготовки висококваліфікованих фахівців. Всі дискусії, які виникали під час роботи конференції, були цікавими й динамічними.


Студентом спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) ВСП "Надвірнянський фаховий коледж НТУ" Зіняковим Володимиром підготовлено та представлено статтю "Розвиток людського капіталу на шляху до якісних реформ в Україні" (науковий керівник - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Юрчило І.Й.).

За результатами конференції буде опубліковано збірник матеріалів конференції.


JoomShaper