Асоціація випускників ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ»

 

Асоціація випускників ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» є добровільним самоправним формуванням, створеним для спільного досягнення цілей і реалізації інтересів, що визначаються Положенням про Асоціацію випускників ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ».

Асоціація створена і функціонує відповідно до Конституції України, Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту». Формується асоціація із числа випускників  ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ», науково-педагогічних, наукових, педагогічних та інших працівників Коледжу; до її складу також можуть входити почесні та колективні члени. Асоціація є вільною від втручання політичних партій, громадських та релігійних організацій. Асоціація входить до складу структурного підрозділу сприяння працевлаштування.

Метою діяльності Асоціації є об’єднання випускників Коледжу для збереження традицій та забезпечення наступності поколінь; створення можливостей для збільшення соціального капіталу та індивідуального розвитку здобувачів  фахової передвищої та вищої освіти, працівників та випускників ВСП «Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету».


Завдання Асоціації:

 • сприяння реалізації навчальних, наукових і соціально-економічних напрямків розвитку Коледжу;
 • створення умов для освітнього, наукового, культурного і професійного спілкування здобувачів вищої освіти, працівників та випускників Коледжу;
 • сприяння зростанню престижу Коледжу як провідного освітнього, наукового та культурно-просвітницького центру Надвірнянщини; підтримка престижності та репутації Коледжу на різних рівнях шляхом популяризації діяльності випускників Коледжу;
 • сприяння професійному зростанню випускників Коледжу, створення умов для більш повної їх самореалізації в освітній, науковій, професійній, культурній та інших видах діяльності;
 • інформаційний обмін між випускниками та працівниками Коледжу;
 • сприяння поліпшенню якості підготовки здобувачів фахової передвищої та вищої освіти;
 • моніторинг досягнень випускників Коледжу;
 • створення можливостей для реалізації спільних освітніх, наукових та громадських проектів здобувачів, працівників та випускників Коледжу;
 • залучення випускників Коледжу до профорієнтації та працевлаштування здобувачів освіти;
 • фінансова й організаційна допомога щодо стратегічних проектів, які будуть сприяти розвитку Коледжу, розвивати його імідж на вітчизняному  рівні.

Для вирішення вказаних вищезавдань Асоціація в порядку, передбаченому чинним законодавством, здійснює, такі напрями діяльності:

 • ведення інформаційної бази даних випускників Коледжу, забезпечення зв’язку між ними, проведення різних опитувань, анкетувань, співбесід тощо з метою поширення знань про Коледж;
 • організація спілкування випускників Коледжу, встановлення і підтримка зв’язків між членами Асоціації, у тому числі для надання взаємної підтримки і допомоги;
 • здійснення заходів щодо залучення випускників до добровільної участі в реалізації проектів та програм розвитку Коледжу;
 • організація професійної і соціальної адаптації, сприяння працевлаштуванню молодих фахівців - випускників,  їх залучення  на стажування та практику;
 • сприяння ресурсному забезпеченню проектів освітньої, наукової та гуманітарної спрямованості;
 • сприяння розвитку ефективних форм підвищення професійної кваліфікації членів Асоціації в Коледжі та за кордоном;
 • обмін досвідом з іншими організаціями випускників, громадськими організаціями, у тому числі за кордоном.

Для того, щоб стати членом Асоціації необхідно написати відповідну заяву у підрозділі сприяння працевлаштування за адресою м. Надвірна, вул. Соборна, 177 або заповнити онлайн-форму на сайті коледжу.

 

 

JoomShaper