Впровадження гейміфікації в освітній процес коледжу на базі соціально – економічного симулятора із управління ресурсами «Життєвий цикл»

 

Досить часто школярі, а інколи навіть їх батьки, скаржаться на те, що освітній процес є надскладним, а часом і нудним. Один зі способів зробити його цікавішим — гейміфікація

Гейміфікація — це використання ігрових елементів (гри) у неігрових процесах. Одним з таких процесів є освіта. В освітніх закладах вже закладені деякі елементи гейміфікації — зокрема, проміжні та підсумкові оцінки. Проте, як показує практика, це недостатньо мотивує дітей.


02 червня 2021 р. на базі Центру новітніх технологій навчання «NCNTU – Newest System» ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ» був проведений онлайн тренінг «Впровадження гейміфікації в освітній процес коледжу на базі соціально – економічного симулятора із управління ресурсами «Життєвий цикл» для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування»  та «Комп’ютерні науки», викладачами Савчук Іриною Василівною, Томчук Наталією Михайлівною  спільно з доцентом кафедри обліку та оподаткування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Савчук Тетяною Василівною в рамках засідання Клубу Економічних Знань «Впровадження гейміфікації в освітній процес коледжу на базі соціально – економічного симулятора із управління ресурсами «Життєвий цикл».


З вступним словом виступив Скрипник Василь Степанович, доктор технічних наук, заступник директора з навчальної роботи ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ», який розповів про те, що гейміфікація в освіті – це процес поширення гри на різні сфери освіти, який дозволяє розглядати гру і як метод навчання і виховання, і як форму виховної  роботи, і як засіб організації цілісного освітнього процесу.

Савчук Ірина Василівна, голова МО викладачів обліково – економічних дисциплін, викладач - методист ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ», охарактеризувала основні елементи та методи створення гейміфікації в освіті, особливості створення економічних ігор в коледжі.

Томчук Наталія Михайлівна, викладач ВСП «Надвірнянський фаховий коледж НТУ», виступила з співдоповіддю на тему «Приклади реалізації ефективних ігрових механік в освіті»

Савчук Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та оподаткування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, розповіла про особливості використання соціально – економічного симулятора із управління ресурсами «Життєвий цикл», навела цікаві життєві приклади застосування набутих практичних навиків учасників гри.


Отже, використання гейміфікації в освітньому процесі підвищує зацікавленість студентів та їх мотивацію, сприяє емоційній залученності та соціальній взаємодії між однолітками. Студенти беруть активну участь в роботі, що активізує їх пізнавальну діяльність на відміну від традиційних форм навчання.

  

  

JoomShaper