Історія і сьогодення

Історія навчального закладу сягає своїм корінням 1962 року, коли розпочав свою діяльність Станіславський індустріальний технікум. Незабаром його було перейменовано на Івано-Франківський автотранспортний технікум. Першим директором навчального закладу був Микола Єфимович Махиня. Підготовка спеціалістів велася за трьома спеціальностями: «Технічне обслуговування і ремонт автомобілів», «Експлуатація автомобільного транспорту», «Бухгалтерський облік». У 1965 році у відання технікуму було передано Івано-Франківський навчально-консультативний пункт Республіканського заочного технологічного технікуму, який був реорганізований і став філіалом навчального закладу. Першим завідувачем філіалу був Герой Радянського Союзу Григорій Мойсейович Гончар.

У 1966 році директором Івано-Франківського автотранспортного технікуму став Володимир Сергійович Рижук, який обіймав посаду до 1993 року. Протягом 70 – 80-х рр. технікум зажив доброї слави та став доволі потужним навчальним закладом як у Івано-Франківській області, так і за її межами. Цьому сприяло, з одного боку поступове розширення інфраструктури навчального закладу (зведення будівлі гуртожитку з актовою залою, їдальні, інших господарських приміщень), з іншого – поповнення педагогічного колективу молодими кваліфікованими кадрами. Про досягнення свідчили чисельні перемоги на обласних і республіканських олімпіадах, призові місця у спартакіадах і конкурсах художньої самодіяльності тощо.

Історію коледжу творили талановиті фахівці, імена яких викарбувані в літописі навчального закладу: Чуревич В.А., Цибуля В. Р., Савчук В. А., Козьмин А. М., Микитин І. І., Кантор М. І., Угринюк Н.В., Кухарук О.В., Савицький Я. Ф., Рехтман М. Н., Мачита Г. І., Мельник Г. Ю., Рябцун С. О., Нагорний Р. В., Тирський Ю. М., Ганущак І.  В., Корчова П. І., Приходченко В. О., Длугунович В. І., Тріфонова Л. О., Томин Г. Ю., Максим’юк Г. М., Білусяк О. М., Гнитишак В.Ф., Гримайло О.В., Ганцюк О.В., Горшков О.П., Андрійович І.Б.

Важливо відмітити заслуги досвідченого методиста, педагога Чуревича Володимира Антоновича, що з 1969 року займав посаду заступника директора з навчально-виховної роботи та поряд із навчальною роботою брав безпосередню участь у зміцнені та розширенні матеріально-технічної бази технікуму. Керував розробкою і реалізацією проектно-кошторисної документації на будівництво гуртожитку на 200 місць. Завдяки його зусиллям здано в експлуатацію нове приміщення їдальні.

Зі здобуттям Україною незалежності в 1991 році розпочався якісно новий етап розвитку вітчизняної науки і освіти. У нелегкий час трансформації політичного та економічного життя країни, а також усталених у суспільстві стереотипів і норм, перед Івано-Франківським автотранспортним технікумом постали нові виклики й завдання, вирішувати які довелося новому керівнику. На початку 90-х років навчальний заклад очолив Ростислав Васильович Нагорний – досвідчений спеціаліст, шанований серед колег і студентів педагог.

Власне, позитивні зміни розпочалися в усіх сферах функціонування навчального закладу. Зокрема, було відкрито цілу низку нових спеціальностей: «Правознавство», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Діловодство», «Будівництво експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів».

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.1999 р. №  2015 «Про створення Надвірнянського коледжу» та спільного наказу Міністерства освіти і Міністерства промислової політики України від 17.12.1999 р. № 424/435 на базі Івано-Франківського автотранспортного технікуму та Івано-Франківської лісотехнічної школи, що ліквідувалися, створено Надвірнянський коледж Міністерства освіти і науки України.

Розквіту навчального закладу на різних етапах його становлення сприяли видатні особистості нашого краю, які дбали про майбутнє молодого покоління:

Дмитриченко Микола Федорович, ректор Національного транспортного університету; Вишиванюк Михайло Васильович, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації (з 1997 по 2005 рік та з 2010 по 2013 рік); Гончарук Роман Дмитрович, голова Надвірнянської районної державної адміністрації (з 1997 до 2002рр.); Костицький Василь Васильович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член – кореспондент Академії правових наук України, народний депутат Верховної Ради України І, ІІ, ІІІ скликань; Хабайлюк Василь Михайлович, голова Надвірнянської районної ради з 1998 до 2006рр.; Ганцюк Володимир Михайлович, кандидат технічних наук, директор Надвірнянського лісокомбінату з 1997 до 2004 рр.; Капак Михайло Іванович, мер м. Надвірна з 1996 до 2004рр.;Мірецький Ігор Любомирович, директор Івано-Франківської лісотехнічної школи з 1988 до 2000р.

Важливою віхою в історії навчального закладу став факт його входження у 2004 році як структурного підрозділу до складу Національного транспортного університету. Активізувалася наукова діяльність викладачів, широкого розмаху набуло впровадження в навчальний процес інтерактивних методів навчання та інноваційних технологій, значна увага зосереджена на підвищенні якості освіти.

На сьогоднішній день у Надвірнянському коледжі НТУ діє чотири відділення: економічне, юридичне, автомеханічне, дорожньо-експлуатаційне, а також навчально-методичний центр загальноосвітньої підготовки. Забезпечуючи підготовку фахівців за десятьма спеціальностями (5.03050801 «Фінанси і кредит», 5.03050401 «Економіка підприємства», 5.02010501 «Діловодство», 5.06010109 «Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів», 5.05010101 «Обслуговування програмних систем та комплексів», 5.05070205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів», 5.03050901 «Бухгалтерський облік», 5.03040101 «Правознавство», 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»), коледж став найбільшим навчальним закладом Прикарпаття серед освітніх установ І – ІІ рівня акредитації за кількістю студентів.

Спроможність забезпечувати державну гарантію якості вищої освіти підтверджена результатами акредитаційної експертизи протягом 2014-2017 р.р. Усі спеціальності акредитовано за І рівнем. Коледж отримав відповідні сертифікати.

2016 року за високий рівень загальноосвітньої підготовки колектив коледжу відзначений грамотою Департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Респектабельною є матеріальна база коледжу, яка включає комплекс сучасних споруд, розташованих на 9 га землі у м. Надвірна, серед яких чотири навчальних корпуси, два гуртожитки, торговий комплекс, гаражі навчальних автомобілів і господарської техніки, бібліотека з читальною залою, фонд якої налічує близько 63 тисяч примірників літератури та електронну бібліотеку, центр творчості і дозвілля студентської молоді, автодром, автономні котельні та водопостачальні станції, медичний пункт. У коледжі створено належні умови для забезпечення освітнього процесу та роботи педагогічних працівників і допоміжного персоналу. Функціонує 61 навчальний кабінет, 10 навчальних лабораторій, 5 навчально-виробничих майстерень. Обладнано 11 комп’ютерних класів та 1 лабораторію комп’ютерної техніки. В навчальному процесі використовуються 137 комп’ютерів об’єднаних в ETHERNET – мережу, з них 70 придбані за останні 5 років. У коледжі працює комп’ютерний центр та центр оперативної поліграфії.

За останні п’ять років невпізнанно змінилася територія коледжу: проведено благоустрій, на центральній площі встановлено каплицю, доріжки викладено бруківкою.

Замінено дерев’яні вікна на енергозберігаючі склопластикові  у навчальних корпусах, бібліотеці, їдальні, частково в гуртожитках.

Введено в експлуатацію нові кабінети: народознавства, охорони праці, проведено реконструкцію студентської їдальні, відкрито кабінет-музей «Карпатська спадщина», проведено капітальний ремонт та художній дизайн центрального фойє, введено в експлуатацію лабораторії технічної експлуатації автомобілів,  технології ремонту автомобілів, електротехніки і електроніки, спортивний зал, оновлено парк комп’ютерної техніки.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 148 досвідчених, талановитих педагогів, серед яких  заслужений працівник освіти України, доктор технічних наук, професор, доцент,  десять викладачів мають вчений ступінь кандидата наук, 69 –  вищу кваліфікаційну категорію, з них 19 викладачів-методистів, 7 педагогів нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Результатом ретельного провадження навчальної роботиє сумлінна та злагоджена праця педагогічного колективу, створення сприятливих умов для здобуття студентами необхідних знань, умінь та навичок і, відповідно, досягнення високого рівня фахової підготовки майбутніх спеціалістів.

Підтвердженням результативності кропіткої праці педагогів є наші перемоги, зокрема цього навчального року: переможцем ХVІ Всеукраїнського конкурсу «Молодь   енергетиці України – 2016» у  категорії  «Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії» став Степан Дребот – студент гр. ІТ-21, який отримав диплом лауреата І ступеня за науково-пошукову роботу «Двовісний сонячний трекер на Arduino»; Дедерчук Софія (ІТ-11)  посіла почесне ІІ місце серед студентів вищих навчальних закладів України у VІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка; Полатайко Оксана (ІТ-21) стала лауреатом VІII Всеукраїнського молодіжного конкурсу творчих робіт «Новітній інтелект України» у номінації  наукових робіт «Спудейські есеї». Команда студентів І та ІІ курсів «Фотон» - учасники Всеукраїнських інтернет-турнірів «Відкрита природнича демонстрація» з природничих дисциплін, що проводяться національним центром  «Мала Академія наук України» 2015 року, 2016 року в командному заліку з фізики посіли ІІІ місце. Традиційними є також перемоги наших студентів в обласних олімпіадах: з інформатики та комп’ютерних технологій - Хопта Андрій, (ІТ-31), математики  - Грималюк Іван, (ІТ-11). Студенти коледжу активно долучилися до  Міжнародних дистанційних освітніх конкурсів  «ОЛІМПІС-2016, 2017», де здобули  5 дипломів ІІІ ступеня та 3 дипломи ІІ ступеня з математики, 3 дипломи ІІІ ступеня з біології та природознавства. Загалом команда здобула 24 відзнаки з різних предметів. Команда коледжу  взяла участь у Всеукраїнському  інтернет-турнірі   «Логічне мислення» - природничі науки.

Навчально-методична роботав коледжі проводиться в нерозривному зв’язку знауково-дослідницькою діяльністю. Так, викладачі коледжу займаються дослідженнями теоретичного та прикладного характеру, беруть участь у міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах тощо.  Тільки за останні п’ять років чотири педагоги захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

Дребот С.Д. - кандидат економічних наук;

Плитус О.С. – кандидат історичних наук;

Кашуба М.В. – кандидат технічних наук;

Самборський Є.П. – кандидат історичних наук.

До наукової діяльності активно залучається студентська молодь, яка під керівництвом досвідчених викладачів бере активну участь у обласних і всеукраїнських олімпіадах, міжнародних конкурсах.

Навчально-виховний аспектдіяльності базується на створенні умов для патріотичного виховання, що органічно поєднується з морально-етичним та духовним удосконаленням студентів. Неабияку роль у цьому плані відіграють виховні заходи, зокрема традиційними стали відзначення річниць від дня народження Т. Г. Шевченка, І.  Я. Франка, Лесі Українки, вечори поезії, літературні свята. Особлива увага акцентується на скрижалях історичної пам’яті, у зв’язку з чим проводяться виховні години з історичної тематики, приурочені як славетним, так і трагічним сторінкам минулого України.

На базі центру творчості і дозвілля студентської молоді систематично проводяться різноманітні заходи, концертні програми, творчі зустрічі, презентації книг, персональних виставок, відзначення державних та професійних свят. Формуванню гармонійно розвинутої особистості молодої людини сприяє система клубно-гурткової роботи. Народний аматорський ансамбль танцю «Водограй», камерний хор «Барви», студентський хор, вокально-інструментальний ансамбль, фольклорний, драматичний колективи, вокальний ансамбль дівчат та хлопців своїми успіхами та перемогами прославляють наш навчальний заклад.

Танцювальний колектив «Водограй» двічі брав участь у творчому звіті художніх колективів Івано-Франківщини в рамках Всеукраїнського фестивалю майстрів мистецтв та народної творчості, який проходив в Національному Палаці «Україна» міста Києва; лауреат ІІ премії у ІV  Всеукраїнському конкурсі «Джерело талантів» м.Донецьк;  дипломант ІХ Міжнародного гуцульського фестивалю, призер Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної хореографії ім. Павла Вірського, І та ІІ Міжнародних фестивалів етнографічних регіонів України «Родослав», молодіжного бардівського туристично-краєзнавчого фестивалю, обласного огляду-конкурсу художньої самодіяльності серед студентської молоді ВНЗ І-ІІ р.а. «Ми діти твої, Україно», обласного студентського конкурсу-фестивалю «Бурштинове намисто»;  лауреат районної премії ім. Н.Попович; визнаний кращим у номінації «Аматорський колектив культури» серед художніх колективів міста Надвірна в рамках проекту «Людина року».

Зачаровує слухачів своїм співом камерний хор «Барви», якому присвоєно звання «Зразковий художній колектив». Камерний хор проводить активну концертну діяльність. Він є постійним учасником міських та обласних концертів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, різних благодійних акцій.

У коледжі примножуються славні традиції: проведення конкурсу «Таланти твої, коледже!», «День коледжу», «День майбутнього абітурієнта», конкурси малюнків на асфальті, відеолекторії, акції різноманітного спрямування.

Поряд із виховною діяльністю вагоме місце у Надвірнянському коледжі НТУ займає спортивно-масова робота, основним завданням якої є забезпечення фізичного розвитку молоді, пропагування здорового способу життя. Так, у навчальному закладі результативно працюють секції з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу, футболу.

Тільки 2016 року студенти Надвірнянського коледжу НТУ брали участь у різноманітних спортивних змаганнях району, області та України, де здобули призові місця, а саме:

- обласній спартакіаді серед студентів ВНЗ І-ІІ р.а. (І загальнокомандне місце, де взяли участь 162 студенти з 9-ти видів спорту, серед яких  футзал  і волейбол (юнаки та дівчата), баскетбол (юнаки та дівчата) і легка атлетика, легкоатлетичний крос та настільний теніс);

- Міжнародному турнірі з футболу (дівчата, ІІ місце, м. Ужгород);

- Всеукраїнському турнірі з міні – футболу (дівчата, ІІ місце);                                   

- Чемпіонатах України з футболу (дівчата, 2015-2017 рр.).

У 2010 та 2015 роках  Надвірнянський коледж НТУ був нагороджений за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському огляді – конкурсі на кращий стан фізичного виховання серед вищих навчальних закладів області І –ІІ рівнів акредитації.

Серед студентів, які виступають у чемпіонатах України та на міжнародній арені, можна виокремити Тріщук Яну та Лукач Роману - членів збірної України з футболу WU-17; Павлишина Костянтина - бронзового призера Чемпіонату світу з дзюдо серед кадетів (о. Кіпр).

За час існування начального закладу викладачі фізичної культури підготували 4 майстрів спорту, 48 кандидатів у майстри спорту, 56 спортсменів першого розряду.

У коледжі діє Рада студентського самоврядування, робота якої розглядається в навчальному закладі як підрозділ в системі управління навчально-виховним процесом. Діяльність Ради спрямована на забезпечення студентами своїх прав, соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів, сприяє гармонійному розвитку особистості. Представники студентського самоврядування входять до складу педагогічної ради, ради правової пропаганди та попередження правопорушень, громадсько-наркологічного поста, беруть участь в роботі журі всіх конкурсів та змагань, що проводяться в навчальному закладі.

Від моменту створення і до сьогодення Надвірнянський коледж НТУ пройшов нелегкий шлях розвитку, сповнений злетів, успіхів і здобутків. Справа, розпочата в далекому 1962 році, надає навчальному закладу та його численним випускникам наснаги та впевненості в майбутньому. Перетинаючи ювілейну позначку, Надвірнянський коледж НТУ зробив ще один важливий крок до нових звершень та перемог.

                            

JoomShaper