Бібліотека коледжу

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека навчального закладу була заснована разом із відкриттям Івано-Франківського автомобільно-шляхового технікуму у 1966 році. Скромна книгозбірня займала приміщення лише однієї кімнати в головному корпусі. Фонд бібліотеки на цей час становив всього біля 1000 примірників книг.

Через кілька років фонд бібліотеки збільшився і вона була перенесена в приміщення гуртожитку. В цей період книгозірня містила один пункт видачі літератури, а читальним залом були три суміжні кімнати, відокремлені від пункту видачі.

Першим і незмінним працівником бібліотеки понад 40 років була Кіпоренко Аліна Володимирівна (1932-2009 р.) Рік за роком зростав книжковий фонд, збільшувалась кількість студентів, а відповідно і читачів бібліотеки. В зв'язку з цим у 1992 році виникла необхідність у відкритті пункту видачі літератури в приміщенні нового гуртожитку. Тому 4 вересня  1992 року на посаду бібліотекаря була прийнята Дякур (Плитус) Олександра Семенівна - молодий спеціаліст, яка щойно з відзнакою закінчила  бібліотечний факультет Рівненського державного інституту культури. З цього часу значно активізувалася участь бібліотеки у виховній роботі технікуму - участь в КВК, допомога керівникам груп у підготовці і проведенні виховних заходів, організація книжкових виставок. Загальний фонд бібліотеки зростає до майже 30 тисяч примірників.

У 1998 році завідувачем бібліотекою призначено Плитус Олександру Семенівну, яка очолює бібліотеку і сьогодні. Основними завданнями книгозбірні на цьому етапі були: впорядкування фонду бібліотеки, поліпшення матеріально-технічного забезпечення, створення довідково-бібліографічного апарату, налагодження чіткої взаємодії між бібліотекою і педагогічним колективом, активізація участі бібліотечних працівників у виховній роботі навчального закладу. Реалізація цих завдань потребувала збільшення кількості працівників. З 1999 року в бібліотеці працює Абрат Наталія Зіновіївна, а у 2000 році, після злиття Івано-Франківського автотранспортного технікуму і Івано-Франківської лісотехнічної школи до колективу приєдналась бібіліотекар лісошколи Зеленчук Марія Миколаївна.  Зараз у бібліотеці коледжу працює 5 штатних працівників: Плитус О. С., Зеленчук М. М., Непеляк У. В., Нагорна Н. В., Семенюк Т. П.

У 2000 році значно зріс і книжковий фонд за рахунок передачі понад 10 тис. примірників з бібліотеки Надвірнянського лісокомбінату і близько 8 тис. - з Івано-Франківської лісошколи. 

Сьогодні, у добу інформаційних технологій бібліотека коледжу набуває статусу центру, робота якого зосереджена на розв’язанні таких завдань: повноцінного інформаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу; систематичного ознайомлення користувачів із традиційними і нетрадиційними носіями інформації; вивчення інформаційних потреб читачів та їх задоволення.

Саме на реалізацію поставлених цілей спрямована діяльність працівників бібліотеки, яка сьогодні є не просто традиційною книгозбірнею, а потужною та добре оснащеною ін­формаційно-виховною складовою навчального закладу площею понад 250 м2. До складу структурного підрозділу входять абонемент, комфортний читальний зал, добре оснащені кни­госховища та сучасна електронний читальний зал. Фонд бібліотеки становить понад 62 тис. примірників книг, значну кількість електронних підручників та методичних комплексів з навчальних дисциплін.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу починається з попереднього ретельного вивчення потреб користувачів бібліотеки: аналізу читацьких формулярів, опи­тування, бесід, спостережень. Усе це дозволяє отримати достовірні висновки про характер і мотивацію читання.

У бібліотеці систематично вивчається інформаційне середовище, яке впливає на фор­мування потреб шляхом аналізу навчальних планів, методичних баз, звітних документацій, виховних планів роботи. Простежуються певні групи споживачів: директор, заступники, викладачі, студенти тощо. Основним каталогом у бібліотеці є електронний на базі спеціалі­зованої прикладної програми «Бібліограф», який систематично поповнюється з 2004 р. та містить інформацію про надходження видань з усіх галузей знань. Його переваги: можли­вість проведення багатоаспектного й оперативного пошуку інформації, охоплення елект­ронним каталогом декількох функцій, забезпечення одноманітності бібліографічного опису, дистанційного доступу до інформації.

За останні роки колективу вдалось досягти значних результатів. Так, 2006 р. Плитус О. С. та Семенюк Т. П. з творчим доробком «До істини іду, як до причастя» стали переможцями конкурсу «Кращий виховний захід місяця», який проводив журнал «Позакласний час», 2007 р. бібліотека коледжу зайняла 1І-ге місце в обласному конкурсі бібліотек ВНЗ І—II рівнів
акредитації, а 2009 р. стала переможцем у цьому конкурсі.

 

 

JoomShaper