Навчально-методичний центр загальноосвітньої підготовки

Інформація про діяльність центру, досягнення та основні концепції розвитку

У 2002 році до структури коледжу ввійшло відділення загальноосвітньої підготовки, яке протягом 10 років успішно вирішувало питання організації навчально-виховного процесу на першому курсі та адаптації студентів нового набору до  умов навчання.

7 років очолювала відділення викладач суспільних дисциплін Паньків Л. І. За період роботи зарекомендувала себе кваліфікованим фахівцем, який володіє ефективними формами і методами організації навчально-виховного процесу. Вміло координувала роботу керівників груп перших курсів навчання. Застосовувала різні форми роботи з батьками, добре співпрацювала зі студентами, користувалася їх довірою і повагою.

Паньків Л. І. - вмілий організатор, активна, ділова, цілеспрямована, вимоглива, принципова, користується повагою серед студентів та викладачів. За високі досягнення у роботі неодноразово нагороджувалася грамотами і подяками.

Навчально-виховний процес забезпечують шість предметних (циклових) комісій: філологічних дисциплін, іноземних мов, природничо-математичних дисциплін, суспільних дисциплін, фізичного виховання.

На високому рівні проводяться тижні предметних (циклових) комісій. Перелік заходів охоплює відкриті заняття, конференції, тематичні вечори, вікторини, змагання, екскурсії, зустрічі з випускниками коледжу та провідними спеціалістами. Така форма роботи циклових комісій дає можливість реалізувати міждисциплінарні зв’язки, спонукає студентів до активної життєвої позиції.

Традиційними є проведення Дня студента, зустрічі з письменниками, визначними людьми краю, працівниками правоохоронних органів, лікарями, священиками та сестрами монахинями, організація туристичних походів, поїздки до історичних місць нашого краю та за межами області.

З грудня 2009 року призначено в.о. завідувача відділення  загальноосвітньої підготовки Лесюк Я.Я. – викладача «Документознавства». Продовжується робота зі студентами, викладачами, батьками та керівниками груп. Особлива увага приділяється  адаптації студентів нового набору, вивчаються індивідуальні особливості кожного студента, здійснюється формування активу групи. Навчити студентів усвідомлювати свою відповідальність перед колективом, викладачами, батьками – основне завдання зав. відділення.

У серпні 2011 року відбулася реорганізація відділення загальноосвітньої підготовки у зв’язку з потребами організації навчального процесу в реаліях сьогодення, що висувають нові вимоги щодо якості підготовки молодшого спеціаліста, та створено Навчально-методичний центр загальноосвітньої підготовки Надвірнянського коледжу НТУ.

Основною метою діяльності Центру є сприяння організації навчального процесу загальноосвітньої підготовки відповідно до чинного законодавства та його науково-методичного забезпечення, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій. Обладнано 20 кабінетів та 2 лабораторії. Всі кабінети забезпечені необхідними меблями, інвентарем, технічними засобами навчання, обладнано мультимедійну аудиторію, що дозволяє ефективно проводити теоретичні та практичні заняття з використанням інноваційних методів навчання.

Педагогічний колектив Центру загальноосвітньої підготовки має значний досвід роботи, високу професійну та педагогічну майстерність у напрямку підготовки абітурієнтів до вступу у навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації на рівні державних вимог, тому на базі відділення функціонують курси підготовки до вступу в коледж.

Особливою повагою за високий професіоналізм, чудові людські якості й наставницьке покликання користуються серед колег і студентів викладачі – методисти, відмінники освіти України: Паньків Л.І., Савчинець Г.Д., викладачі-методисти з багаторічним досвідом роботи: 

Дудишин Л.В., Мельничук І. М., Свягла В.Ф., Григораш О.М., Федак Т.І., Чайковська В.Я., Томин Г.Ю., досвідчені викладачі та кандидати наук: Іроденко Т.Б., Цимбалюк І.Б.,Самборський Є.П., Дем’янчук О.В., Максим'юк Г.М., Міскевич У.Д.,  Угорчук В.В., Пирин Н.В.,   Багрійчук Н.В.,  Андрусяк О.З., Левкун М.П., Пилип'юк В.Я., Непеляк У.В., Тороус Н.В.,Мельник Л.М., Андрійович Л.І., Ісопенко Н.Й., Божак Я.В., Колядко О.О., Зубко Н.І., Тимків Т.В., Мантуляк Л.В., Демешин У.С., Кравчук М.Д., Штогрин Г.М.

       

 

Лесюк-Іванчук Ярослава Ярославівна, народилася в м. Надвірна  26 липня 1982 року. У 2004 році закінчила Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю «Менеджер інформаційної діяльності». У цьому ж році розпочала свою трудову діяльність у Надвірнянському коледжі викладачем дисциплін «Діловодство в юридичній практиці», «Документознавство». У 2008 році здобула другу   вищу освіту в Івано-Франківському Національно-технічному університеті за спеціальністю «Менеджер економічних відносин», викладач дисциплін «Основи менеджменту» та «Інформаційне забезпечення та управління». З грудня 2009 року призначена на посаду в.о. зав. відділення загальноосвітньої підготовки. У зв’язку з реорганізацією даного відділення з   25 серпня 2011 року переведена на посаду методиста навчально-методичного центру загальноосвітньої підготовки Надвірнянського коледжу НТУ.

 

 

Особливістю кожного навчального року в центрі загальноосвітньої підготовки є робота, спрямована на допомогу студентам - першокурсникам  адаптуватися до нового режиму життя, нових вимог у навчанні та поведінці, допомогти їм усвідомити свій статус студента, їх права й обов’язки в навчальному закладі.

Безперечно, успішність адаптації  студентів-першокурсників   залежить від узгодженості дій   викладачів, керівництва коледжу, працівників їдальні, гуртожитків, бібліотеки, Центр дозвілля та творчості студентів, господарської служби, тобто всіх, від кого залежить комфортне життя студента в нашому навчальному закладі. І 100%, в найбільшій мірі,  від роботи класного керівника. Всі керівники груп першого курсу протягом першого навчального року активно працюють, щоб полегшити  адаптацію студентів. На початку семестру проводиться робота для вивчення контингенту студентів: анкети для батьків та їх опрацювання, складання соціальних паспортів груп, організація розподілу книжок, одержання студентами банківських карток, допомога в облаштуванні побуту в гуртожитках. У процесі дослідження проблеми адаптації  проводиться анкетування для виявлення рівня адаптації студентів, разом з практичним психологом, соціальним педагогом методист робить аналіз результатів опитування. На педагогічній раді коледжу щороку проводиться звіт щодо психолого-педагогічного супроводу та адаптації студентів нового набору. Це допомагає, в свою чергу,   визначити основні напрямки комплексної системи організаційно-педагогічних заходів роботи зі студентами кожної навчальної групи групи.

З метою виявлення рівня знань студентів  у перший тиждень проводяться діагностичні контрольні роботи з предметів загальноосвітньої підготовки. Проведений зріз знань вказує на низький рівень якісної успішності з таких предметів: математика, фізика, іноземна мова, українська мова, інформатика.

Дуже важливим напрямком нашої роботи, а особливо на етапі адаптації студентів, безперечно, є зв’язок і постійна співпраця з батьками та опікунами дітей-сиріт. При виникненні проблемних питань щодо навчання та поведінки студентів проводиться активна робота з батьками та студентами в індивідуальному порядку у присутності керівника групи. Протягом року чотири рази проводяться батьківські збори.

Робота з обдарованою молоддю постійно спрямовується на виконання студентами завдань підвищеної складності та на активізацію пошуково-дослідницької  діяльності студентів, яка завершується захистом проектних робіт, проведення конференцій.

Викладачі циклових комісій загальноосвітньої підготовки  активно проводять профорієнтаційну роботу згідно планом-графіком заходів профорієнтаційної роботи. Це зокрема:  відвідання шкіл у Надвірнянському, Богородчанському, Ворохтянському, Яремчанському напрямках; матеріальна допомога у виготовленні рекламної продукції, наданні оголошень через засоби масової інформації, залучення студентів до розповсюдження рекламних оголошень та  запрошень на День відкритих дверей учнів - переможців шкільних олімпіад. Викладачі ЦК природничо-математичних дисциплін долучаються до проведення Дня відкритих дверей, а саме: проводять для абітурієнтів «Калейдоскоп експериментів». Викладачі ЦК філологічних дисциплін  відповідно оформляють статтю в газету «Народна воля» про проведені заходи.

  

Навчально-методичний центр загальноосвітньої підготовки  кожного року працює в таких напрямках:

1. Підвищення якості навчальних досягнень студентів (контроль за відвідуванням студентами планових  консультацій з усіх предметів

загальноосвітньої підготовки).

2. Проведення методичних тижнів ЦК філологічних дисциплін, іноземних мов, природничо-математичних та суспільних дисциплін згідно з

планами роботи ЦК.

3. Підготовка необхідної документації для проведення Державних підсумкових атестацій з математики, української мови, історії України,

інформатики та іноземної мови.

4.  Активізація роботи з підготовки до атестації НМЦ ЗОП відповідно до плану заходів щодо атестації.

5. Відповідно до реалізації  Програми роботи з обдарованою молоддю  проведення І- ІІ туру олімпіад із предметів загальноосвітньої

підготовки.

6.  Посилиння роботи з невстигаючими студентами на консультаціях  та індивідуальних заняттях.

7.  Постійне залучення обдарованих студентів до роботи в предметних гуртках.

8. Підвищення якості знань студентів; зменшення пропусків занять без поважних причин; адаптація студентів нового набору до нових форм

навчання.

Основними формами роботи навчально-методичного центру загальноосвітньої підготовки є:

· збори студентів та батьків по академічних групах (робота з батьківським комітетом відділення) – 2 рази в семестр;

· збори викладачів, керівників груп, старост, активів груп – кожного тижня;

· індивідуальні бесіди з керівниками груп, старостами, активами груп;

· відвідування всіх видів занять студентів;

· проведення опитування студентів та батьків - анкетування;

· бесіди та листування з батьками студентів;

· конкурси, олімпіади, змагання,  тижні ЦК, зустрічі тощо;

· співпраця з практичним психологом;

Для цього використовуються такі прийоми:

·   спостереження непряме;

·   індивідуальні бесіди зі студентами, анкетування;

·  тестування (вивчення психофізичних якостей особистості, особливостей її пізнавальних процесів, індивідуальних інтересів);

·  анкетування щодо вивчення адаптації студентів нового набору;

·  співпраця сестри монахині Вероніки у вивченні індивідуальності студента через взаємозв’язок з іншими студентами;

·   індивідуальні бесіди з батьками з метою глибшого вивчення сім’ї, особливостей виховання, знайомства з їх поглядами;

·   проведення соціометрії з метою виявлення «групи ризику», групи формальних та неформальних лідерів, замкнутих студентів;

·   проведення конкурсів та акцій на відділенні: «Тиждень чистоти» із залученням викладача біології – Міскевич У.Д., екології – Вірсти Л.В.; «Допомога учасникам АТО»; «Допомога на лікування онкохворим, інвалідам»; акція «Святий Миколай» (Будинок  дитини, лікувальний заклад хворих діток ДЦП та з іншими відхиленнями).

        Протягом навчального року робота викладачів комісії в основному спрямовується на:

· внесення змін до  навчальних і  робочих програм  дисциплін загальноосвітньої підготовки (в тому числі для слухачів підготовчих курсів);

· на ширше  використання інноваційних технологій  викладачами на заняттях;

· організацію оновлення матеріалів щодо самостійної роботи студентів;

· організацію вивчення індивідуальних особливостей невстигаючих студентів для визначення дидактичних методів усунення причин неуспішності;

·  організацію роботи з обдарованими студентами, надання їм індивідуальної допомоги в поглибленні знань;

·  підготовку тез до науково-методичного вісника НТУ;

·   проведення профорієнтаційної роботи викладачами  комісії;

·  надання методичної допомоги викладачами-методистами з метою вивчення передового досвіду, зокрема використання новітніх педагогічних технологій;

·  підготовку матеріалів для оновлення електронних комплексів та створення веб-сторінок викладачів навчально-методичного центру загальноосвітньої підготовки. 

 

Всі ці спрямування і заходи дають можливість допомогти студентам реалізувати себе як особистість, подолати несміливість, здобути впевненість у своїх силах і можливостях. Бо, через відсутність належної адаптованості, особистість не може продуктивно займатися будь - якою діяльністю, не кажучи вже про досягнення нею вищого рівня -творчості.

Сьогодні наше завдання - не тільки передати знання та формувати певні уміння і навички, а й розвивати особистісний потенціал студента.

JoomShaper