Відкриття навчальної лабораторії «Мікропроцесорної техніки та електроніки»

 

У Відокремленому структурному підрозділі “Надвірнянський фаховий коледж Національного транспортного університету” цикловій комісії «Програмування та інформатики», економічного відділення, відкрито лабораторію «Мікропроцесорної техніки та електроніки».

В лабораторії встановлені навчальні програмно-апаратні комплекси EV8031/AVR розроблені фірмою Open System (м. Хмельницький) керування якими здійснюється за допомогою однокристальних процесорів фірми Atmel. Стенди побудовані на сучасній елементній базі та містять такі основні мікроелектронні модулі та компоненти: однокристальний процесор типу AVR ATmega8515, LCD-дисплей, матричну клавіатуру, семисегментні індикатори, світлодіоди, знакосинтезуючий світлодіодний індикатор, інтегральний цифровий сенсор температури DS1621, інтегральний аналого-цифровий перетворювач AD7813, годинник реального часу DS1307, Flash-пам’ять з інтерфейсом I2C, два стандартних інтерфейси RS-232C, пам’ять програм і пам’ять даних. Для програмування навчальних стендів розроблено програмне забезпечення з графічним інтерфейсом користувача за допомогою якого прошиваються виконавчі файли розроблених програм на мовах програмування C та Assembler.  

Навчальні стенди EV8031/AVR призначені для виконання лабораторних та практичних робіт з дисциплін «Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів» «Спеціалізовані комп’ютерні системи» та «Комп’ютерна електроніка» студентами спеціальності 123 ”Комп’ютерна інженерія” та напрямку 122 «Компютерні науки».  

  

  

  

JoomShaper