Впровадження платформи для реалізації електронного навчання Moodle у Надвірнянському коледжі НТУ

 

У коледжі продовжується реформування навчального процесу, спрямоване на оновлення змісту, удосконалення інформаційних технології навчання. Стержневою фігурою цих процесів залишається особа викладача. Без підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня неможливо реалізувати кардинальні перетворень.

Інтенсивний розвиток інформаційного суспільства передбачає широке застосування в освіті інформаційних технологій, які підвищують якість навчання і дають змогу студентам успішно й швидко адаптуватися до навколишнього середовища.

На базі навчально-методичного кабінету працює творча група з технічної реалізації змішаного навчання та використання технологій дистанційного навчання на основі платформи  LMS Moodle, координатором якої є Ферштей Іван Любомирович, викладач електротехнічних дисциплін. Викладачі групи обмінюються досвідом щодо застосування цієї інновації.

Moodle – платформа для реалізації електронного навчання, що дозволяє створювати електронні навчальні курси та надавати слухачам доступ до них за допомогою глобальної мережі Інтернет організовуючи  таким чином навчання за принципом «будь-де та будь-коли». Орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами

Основне завдання системи Moodle - надати ініціативним викладачам та студентам вільний доступ до системи, що дозволяє ділитися інформацією, взаємодіяти он-лайн, та використовувати сучасні технології у освітньому процесі

Для користувачів, Moodle – це веб-ресурс, що надає викладачам та студентам можливість взаємодіяти.

MOODLE надає можливість проектувати, створювати та керувати інформаційно-навчальними ресурсами навчального закладу. MOODLE є достатньо гнучкою системою: викладач може самостійно створювати навчальний курс та управляти ним, тобто власноруч контролювати доступ до своїх курсів, використовувати часові обмеження, створювати власні системи оцінювання знань, контролювати надсилання на перевірку виконаних студентами завдань, фіксувати завдання, надіслані із запізненням, дозволяти або забороняти студентам перездавання контрольних завдань (модульних або підсумкових – заліків, іспитів) тощо.

Система MOODLE надає зручні засоби управління контентом і різні форми організації занять. Навчальний курс може містити різні елементи: лекції, практичні завдання, форум, чат тощо. При цьому можна використовувати текст, презентації, таблиці, схеми, графіку, відеоматеріали, посилання в мережі Інтернет, допоміжні файли та інші матеріали. За результатами виконання студентами завдань викладач може виставляти оцінки та давати коментарі.

Можливості, які надає система, дозволяють забезпечити індивідуальну роботу викладача з кожним студентом. Це не лише електронна пошта та обмін вкладеними файлами, але й форуми, чати, ведення блогів тощо.

Система управління навчанням MOODLE має багато функцій, що полегшують процес оцінювання знань студентів. Контроль знань здійснюється в системі за допомогою окремого модуля, який пропонує багато видів тестів, надає можливість перетестування з дозволу викладача, можливість захисту від списування шляхом рандомізації питань в тестових завданнях, організації бази даних питань для використання їх у тестах. Система має механізми зберігання поточних оцінок кожного студента за всіма дистанційними курсами, встановлення шкали оцінок, напівавтоматичного перерахунку результатів тестування тощо.

Moodle - це найбільш досконала і поширена в Україні і в світі система такого призначення. На даний момент Moodle вже має 129 мільйонів користувачів в усьому світі й продовжує розвиватися темпами, значно швидшими, ніж її конкуренти.

    

  

JoomShaper