Практичне заняття-тренінг “Перші кроки до успішного працевлаштування”

Найскладніше почати діяти,

все інше залежить тільки від наполегливості.

Амелія Ергарт

На сьогоднішній день існує проблема працевлаштування молодих спеціалістів. Випускники вищих навчальних закладів мають бути кваліфікованими фахівцями, які володіють не лише глибокими професійними знаннями, але й сучасними технологіями самопрезентації на ринку праці. Це зумовлює необхідність проведення нових, особливих форм навчання, під час яких студенти максимально оволодівають новими знаннями, отримують нові навички, переглядають власні цінності та пріоритети, коригують, удосконалюють та розвивають певні якості та властивості своєї особистості, обирають для себе такі форми та методи поведінки, які відповідають певним ситуаціям  та їх індивідуальності. Серед таких форм навчання саме тренінг дає можливість на 90% засвоїти отриману інформацію. Тому для збільшення конкурентних переваг майбутніх випускників при працевлаштуванні, мотивації успішность у побудові  кар'єрі і житті було проведено практичне заняття на тему «Перші кроки до успішного працевлаштування» у формі тренінгу під час проходження студентами групи Е-31 навчальної практики. Озброївшись гаслом «Знаходить той, хто шукає» викладачі  економічних дисциплін Гаврилюк Аліна Володимирівна та Тимчук Мар’яна Миколаївна спільно з  керівником підрозділу сприяння працевлаштування випускників коледжу, Андрійович Іванною Василівною ініціювали та провели даний захід.

Програмою тренінгу було передбачено інформування студентів-випускників про джерела вакансій за запитом “економіст” та споріднених професій, ознайомлення з переліком українських сайтів з працевлаштування, надання практичних рекомендацій студентам-випускникам з питань пошуку роботи, формування у студентів навичок написання якісного резюме та вмінь презентувати себе перед майбутнім роботодавцем під час проходження співбесіди. У процесі роботи студенти мали можливість самостійно скласти ефективне резюме, відповідно до сформованих під час навчання в коледжі компетенцій а також отримати інформаційні буклети з актуальними рекомендаціями.

Результатом роботи стало:

  • набуття студентами практичних вмінь та навиків щодо вдалого складання резюме та ефективного проходження співбесіди як запоруки успішного працевлаштування, формування випускника, у відповідності до потреб роботодавців;
  • професійний розвиток викладачів, зокрема вдосконалення мистецтва викладання  відповідно по потреб сьогодення;
  • підтримка іміджу коледжу, досягнення успіху в придбанні конкурентних переваг та зміцнення позицій на ринку освітніх послуг; концентрація освітніх ресурсів для реалізації завдань підготовки висококваліфікованих фахівців;
  • налагодження співпраці між структурними підрозділами коледжу;
  • формування комплексної системи професійної орієнтації;
  • зростання якості практико-орієнтованої освіти.

Позитивні відгуки студентів свідчать про те, що такі заняття роблять про­цес навчання цікавим і не обтяжливим. Ще Конфуцій казав: Послухайте – і ви забудете, подивіться – і ви запам’ятаєте, зробіть – і ви зрозумієте. На тренінгу учасникам випадає саме така нагода – практично оволодіти певними навичками та моделями поведінки.

JoomShaper