274 Автомобільний транспорт

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Детальніше

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

192 Будівництво та цивільна інженерія

Детальніше

072 Фінанси, банківська справа та страхування

051 Економіка 071 Облік і оподаткування

122 Комп’ютерні науки

Детальніше

081 Право

Детальніше

081 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Детальніше

Сайт

Національного транспортного університету

Детальніше

Етапи вступної кампанії

Детальніше

Шануємо традиції!

Бібліотека

Інформація про діяльність бібліотеки, оновлення книжкового фонду та електронного забезпечення

ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотека навчального закладу була заснована разом із відкриттям Івано-Франківського автомобільно-шляхового технікуму у 1966 році. Скромна книгозбірня займала приміщення лише однієї кімнати в головному корпусі. Фонд бібліотеки на цей час становив всього біля 1000 примірників книг.

Через кілька років фонд бібліотеки збільшився і вона була перенесена в приміщення гуртожитку. В цей період книгозірня містила один пункт видачі літератури, а читальним залом були три суміжні кімнати, відокремлені від пункту видачі.

Першим і незмінним працівником бібліотеки понад 40 років була Кіпоренко Аліна Володимирівна (1932-2009 р.) Рік за роком зростав книжковий фонд, збільшувалась кількість студентів, а відповідно і читачів бібліотеки. В зв'язку з цим у 1992 році виникла необхідність у відкритті пункту видачі літератури в приміщенні нового гуртожитку. Тому 4 вересня  1992 року на посаду бібліотекаря була прийнята Дякур (Плитус) Олександра Семенівна - молодий спеціаліст, яка щойно з відзнакою закінчила  бібліотечний факультет Рівненського державного інституту культури. З цього часу значно активізувалася участь бібліотеки у виховній роботі технікуму - участь в КВК, допомога керівникам груп у підготовці і проведенні виховних заходів, організація книжкових виставок. Загальний фонд бібліотеки зростає до майже 30 тисяч примірників.

У 1998 році завідувачем бібліотекою призначено Плитус Олександру Семенівну, яка очолює бібліотеку і сьогодні. Основними завданнями книгозбірні на цьому етапі були: впорядкування фонду бібліотеки, поліпшення матеріально-технічного забезпечення, створення довідково-бібліографічного апарату, налагодження чіткої взаємодії між бібліотекою і педагогічним колективом, активізація участі бібліотечних працівників у виховній роботі навчального закладу. Реалізація цих завдань потребувала збільшення кількості працівників. З 1999 року в бібліотеці працює Абрат Наталія Зіновіївна, а у 2000 році, після злиття Івано-Франківського автотранспортного технікуму і Івано-Франківської лісотехнічної школи до колективу приєдналась бібіліотекар лісошколи Зеленчук Марія Миколаївна.  Зараз у бібліотеці коледжу працює 5 штатних працівників: Плитус О. С., Зеленчук М. М., Непеляк У. В., Нагорна Н. В., Семенюк Т. П.

У 2000 році значно зріс і книжковий фонд за рахунок передачі понад 10 тис. примірників з бібліотеки Надвірнянського лісокомбінату і близько 8 тис. - з Івано-Франківської лісошколи. 

Сьогодні, у добу інформаційних технологій бібліотека коледжу набуває статусу центру, робота якого зосереджена на розв’язанні таких завдань: повноцінного інформаційного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу; систематичного ознайомлення користувачів із традиційними і нетрадиційними носіями інформації; вивчення інформаційних потреб читачів та їх задоволення.

Саме на реалізацію поставлених цілей спрямована діяльність працівників бібліотеки, яка сьогодні є не просто традиційною книгозбірнею, а потужною та добре оснащеною ін­формаційно-виховною складовою навчального закладу площею понад 250 м2. До складу структурного підрозділу входять абонемент, комфортний читальний зал, добре оснащені кни­госховища та сучасна електронний читальний зал. Фонд бібліотеки становить понад 62 тис. примірників книг, значну кількість електронних підручників та методичних комплексів з навчальних дисциплін.

Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу починається з попереднього ретельного вивчення потреб користувачів бібліотеки: аналізу читацьких формулярів, опи­тування, бесід, спостережень. Усе це дозволяє отримати достовірні висновки про характер і мотивацію читання.

У бібліотеці систематично вивчається інформаційне середовище, яке впливає на фор­мування потреб шляхом аналізу навчальних планів, методичних баз, звітних документацій, виховних планів роботи. Простежуються певні групи споживачів: директор, заступники, викладачі, студенти тощо. Основним каталогом у бібліотеці є електронний на базі спеціалі­зованої прикладної програми «Бібліограф», який систематично поповнюється з 2004 р. та містить інформацію про надходження видань з усіх галузей знань. Його переваги: можли­вість проведення багатоаспектного й оперативного пошуку інформації, охоплення елект­ронним каталогом декількох функцій, забезпечення одноманітності бібліографічного опису, дистанційного доступу до інформації.

За останні роки колективу вдалось досягти значних результатів. Так, 2006 р. Плитус О. С. та Семенюк Т. П. з творчим доробком «До істини іду, як до причастя» стали переможцями конкурсу «Кращий виховний захід місяця», який проводив журнал «Позакласний час», 2007 р. бібліотека коледжу зайняла 1І-ге місце в обласному конкурсі бібліотек ВНЗ І—II рівнів
акредитації, а 2009 р. стала переможцем у цьому конкурсі.

         

Історія і сьогодення

 

Надвірнянський коледж НТУ - це твій вибір!

Історія навчального закладу сягає своїм корінням 1962 року, коли розпочав свою діяльність Станіславський індустріальний технікум. Незабаром його було перейменовано на Івано-Франківський автотранспортний технікум. Першим директором навчального закладу був Микола Єфимович Махиня. Підготовка спеціалістів велася за трьома спеціальностями: «Технічне обслуговування і ремонт автомобілів», «Експлуатація автомобільного транспорту», «Бухгалтерський облік». У 1965 році у відання технікуму було передано Івано-Франківський навчально-консультативний пункт Республіканського заочного технологічного технікуму, який був реорганізований і став філіалом навчального закладу. Першим завідувачем філіалу був Герой Радянського Союзу Григорій Мойсейович Гончар.

У 1966 році директором Івано-Франківського автотранспортного технікуму став Володимир Сергійович Рижук, який обіймав посаду до 1993 року. Протягом 70 – 80-х рр. технікум зажив доброї слави та став доволі потужним навчальним закладом як у Івано-Франківській області, так і за її межами. Цьому сприяло, з одного боку поступове розширення інфраструктури навчального закладу (зведення будівлі гуртожитку з актовою залою, їдальні, інших господарських приміщень), з іншого – поповнення педагогічного колективу молодими кваліфікованими кадрами. Про досягнення свідчили чисельні перемоги на обласних і республіканських олімпіадах, призові місця у спартакіадах і конкурсах художньої самодіяльності тощо.

Історію коледжу творили талановиті фахівці, імена яких викарбувані в літописі навчального закладу: Чуревич В.А., Цибуля В. Р., Савчук В. А., Козьмин А. М., Микитин І. І., Кантор М. І., Угринюк Н.В., Кухарук О.В., Савицький Я. Ф., Рехтман М. Н., Мачита Г. І., Мельник Г. Ю., Рябцун С. О., Нагорний Р. В., Тирський Ю. М., Ганущак І.  В., Корчова П. І., Приходченко В. О., Длугунович В. І., Тріфонова Л. О., Томин Г. Ю., Максим’юк Г. М., Білусяк О. М., Гнитишак В.Ф., Гримайло О.В., Ганцюк О.В., Горшков О.П., Андрійович І.Б. 

Детальніше...

Успішна кар`єра починається у нас!!!

 

Корисні посилання

                    

JoomShaper